Ολοκλήρωση Υλοποίησης Πάνω απο 97 Εργα στα Πλαίσια του Προγράμματος DIGI-RETAIL.
Δυναμική Συμμετοχή της εταιρείας GLOBITEL με το δίκτυο Συμβούλων Συνέργατων. Υπέβαλε 1027 Προτάσεις.
Επέκταση Δραστηριοτητας της Εταιρείας Globitel στην αγορά της Βουλγαρίας
Εκτέλεση νέων 34 έργων για λογαριασμό διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων στα πλαίσια του προγράμματος DIGILODGE
Ολοκλήρωση υλοποίησης έργου Τηλε-διαχείρισης οδικού φωτισμού στο Δήμο Κορίνθου
Ανάπτυξη σημείων πώλησης προϊόντων GlobiLED σε 30 νέα ηλεκτρολογικά καταστήματα
Έναρξη εξαγωγής προϊόντων GlobiLED στην Κύπρο, Ρωσία, Τσεχία και Μέση Ανατολή
     
© Copyright Globitel S.A.