Εταιρικό Προφίλ | Globitel 
 

Globitel Εταιρικό προφίλ

Η Εταιρεία

Η GLOBITEL A.E. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007 από μια ομάδα μηχανικών με πλήρη επιστημονική κατάρτιση και μακρά εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Έχοντας διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο ολοκληρωμένων λύσεων, ευέλικτο επιχειρηματικό σχεδιασμό και έχοντας πρόσβαση στις πηγές των τεχνολογικών εξελίξεων, η Εταιρεία προσαρμόζεται ταχέως στις εξελίξεις της πληροφορικής. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέδειξαν τη GLOBITEL σε ηγέτιδα δύναμη στον τομέα των Δικτύων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης και των λύσεων/εφαρμογών με ασύρματα δίκτυα.

 

Οι Βασικές Aρχές και Aξίες της Globitel

  • Αξιοπιστία
  • Επαγγελματισμός
  • Ποιότητα

 

Δραστηριότητες της Globitel

  • Η υλοποίηση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ολοκλήρωσή τους με άλλα πληροφοριακά συστήματα
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consultancy services) μέσω της εκπόνησης μελετών και της παροχής τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών
  • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας (R&D, research and development) με σκοπό την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων
  • Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού με επιτόπου επέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας και με εγγυημένους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης
  • Ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CCTV, DIGITAL SIGNAGE, INFOTOUCH, VoIP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ).
  • Συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.     
© Copyright Globitel S.A.