Ασφάλεια Λιμένων | Globitel 
 

Συστήματα Περιμετρικής Ασφάλειας Λιμένων

Υφιστάμενη Κατάσταση

 

Η ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των οχημάτων και ατόμων (επιβάτες, εργαζόμενοι και εμπλεκόμενοι) που διακινούνται στα λιμάνια της χώρας. Η περιοχή του Λιμένα από άποψη δείκτη επικινδυνότητας, θεωρείται χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ποικιλόμορφα και πολύπλοκα σενάρια κρίσεων τα οποία έχουν σχέση με:

 • Εισχώρηση ανεπιθύμητων ατόμων στο χώρο του λιμανιού από ξηρά και θάλασσα.
 • Εισχώρηση ανεπιθύμητων οχημάτων ή πλοίων
 • Κυκλοφοριακά ατυχήματα (συγκρούσεις οχημάτων ή πλοίων, πτώση οχήματος στη θάλασσα, κλπ).
 • Τρομοκρατικές ενέργειες (στο λιμάνι η σε πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι)
  • Ατυχήματα και διάφορα περιστατικά έκτακτης ανάγκης που έχουν σχέση με τις διάφορες λειτουργικές διαδικασίες που διεξάγονται καθημερινά στους χώρους του λιμανιού.
 • Διασύνδεση πραγματικού χρόνου με άλλες υπηρεσίες όπως πυροσβεστική, αστυνομία, κτλ.

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το υπάρχον παραδοσιακό σύστημα ασφαλείας δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μελλοντικές αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση κρίσεων.

Η μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού και αυτοματοποιημένου συστήματος ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή των λιμένων με βάση την Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία θα μπορούσε να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας και να παρέχει, στην περίπτωση μιας έκτακτης ανάγκης, αποτελεσματικότερη βοήθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τα πλεονεκτήματα που αναμένονται από την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος είναι τα παρακάτω:

 1. Αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών ασφάλειας που διεξάγονται καθημερινά στους χώρους του λιμένα (έλεγχος οχημάτων και προσώπων στις διάφορες πύλες).
 2. Καταγραφή των εισερχόμενων προσώπων και οχημάτων και δημιουργία βάσης εισερχομένων και εξερχόμενων σε χώρους που απαιτούν ασφάλεια.
 3. Παρακολούθηση σημαντικών περιοχών του λιμανιού όλο το 24ωρο για την παράνομη είσοδο σε αυτές.
 4. Γρηγορότερη αναγγελία καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαδικασιών διαχείρισης τους από τα τοπικά υπό-κέντρα επιχειρήσεων από τις αρμόδιες Αρχές του λιμανιού.
 5. Μείωση του λειτουργικού κόστους που απαιτείται για την επιτήρηση και ασφάλεια του λιμένα.

 

 

2. Η πρόταση μας

Η πρόταση μας αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Συστήματος Περιμετρικής Ασφάλειας Νέας Γενιάς με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας καθώς και την ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση του μηχανισμού ασφάλειας του λιμένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η δημιουργία ενός κέντρου διαχείρισης και εποπτείας, εντός του λιμένα, το οποίο θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο, μέσω του ανθρώπινου και εξειδικευμένου τεχνολογικού του εξοπλισμού, άμεσα το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών, έτσι ώστε καμία πληροφορία να μη χάνεται αλλά και ταυτόχρονα, μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας, να υπάρχει άμεση και ορθολογική εκτίμηση της κατάστασης.

 

Το σύστημα θα αποτελείται από,

 

 • Εφαρμογή διαχείρισης και ελέγχου αισθητήρων και υποσυστημάτων ελέγχου και επικοινωνιών.
 • Ψηφιακούς εικονολήπτες ημέρας/νύκτας.
 • Αισθητήρες ανίχνευσης εισβολέων περιμέτρου (έξυπνοι φράκτες).
 • Ελεγχόμενες μπάρες εισόδου οχημάτων με δυνατότητα χρέωσης των οχημάτων που κατευθύνονται στον χώρο στάθμευσης.
 • Σύστημα ελέγχου εισόδου στα κτίρια του οργανισμού (Access Control).
 • Δίκτυο μεταγωγής δεδομένων (εικόνα, ήχος, δεδομένα και εφαρμογές).

     
© Copyright Globitel S.A.