Εφαρμογή CRM App | Globitel 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  NATIVE CRM & ERP  APP ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ B2E ΚΑΙ Β2Β ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ SMART PHONES

Η ανάπτυξη native CRM & ERP  App  που θα  επιτρέπει στα στελέχη πωλήσεων και λογιστηρίου της ίδιας της επιχείρησης (B2E) αλλά και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (Β2Β), να κατεβάσουν μια καινοτόμα εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή που διαθέτουν μέσω της οποίας μπορεί να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:

 

B2E

 • Προβολή εικόνας της επιχείρησης (Ημερήσιες αγορές , δαπάνες , πωλήσεις )
 • Εμφάνιση επιλεγμένων αναφορών
 • Στοιχεία συναλλασσομένων (CRM) τηλεφωνικού κατάλογου
 • Προβολή ημερολογίου -Πλάνο εργασιών
 • Προβολή διαθέσιμης ποσότητας ειδών στην αποθήκη
 • Διαχείριση πελατών, καταχώρηση παραγγελίας και  ενημέρωση του ERP

B2B

 • Προβολή διαθέσιμης ποσότητας ειδών στην αποθήκη
 • Καταχώρηση και υποβολή παραγγελίας

Σκοπός του έργου:

 

 1. Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας των μετακινούμενων στελεχών της επιχείρηση μέσω άμεσης πρόσβασης σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε, μέσω των έξυπνων συσκευών τους
 2. Αύξηση καινοτομίας προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (B2B)

 

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  CRM & ERP  APP:

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ B2E

 • Προβολή εικόνας επιχείρησης (Ημερήσιες αγορές , δαπάνες , πωλήσεις )
 • Εμφάνιση επιλεγμένων αναφορών
 • Στοιχεία συναλλασσομένων (CRM) τηλεφωνικού κατάλογου
 • Προβολή ημερολογίου -Πλάνο εργασιών
 • Προβολή διαθέσιμης ποσότητας ειδών στην αποθήκη
 • Διαχείριση πελατών, καταχώρηση παραγγελίας και  ενημέρωση του ERP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ B2B

 • Προβολή διαθέσιμης ποσότητας ειδών στην αποθήκη
 • Καταχώρηση και υποβολή παραγγελίας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

• Καινοτόμα αρχιτεκτονική συμβατή με έξυπνες συσκευές με λειτουργικό σύστημα  Google Android  και Apple iOS

• Συγχρονισμός με το υφιστάμενο CRM της επιχείρησης

• Συγχρονισμός με το υφιστάμενο ERP της επιχείρησης

• Υποστήριξη πολλαπλών τύπου χρηστών με συγκριμένα δικαιώματα

• Διαδικασία εγγραφής χρήστη

• Εύχρηστο περιβάλλον χρήσης GUI

• Εύκολη ενημέρωση και αλλαγή τιμών

• Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο CRM

• Διαδραστικό περιεχόμενο έτσι ώστε με απλές φόρμες να φτάσει ο χρήστης  στην πληροφορία

• Προβολή Ημερήσιων αγορών , δαπανών , πωλήσεων  σε εξουσιοδοτημένους χρήστες

• Αυτόματη ενημέρωση για αλλαγές τιμών, προϊόντων, υπηρεσιών

• Λειτουργία ακύρωσης παραγγελίας και μετά την αποστολή της

• Στατιστικά πραγματικού χρόνου

     
© Copyright Globitel S.A.