Ανάπτυξη Public HotSpots | Globitel 
 
Ανάπτυξη Public Hot spots σε O.T.A

ΑΝΑΠΤΥΞΗ PUBLIC HOTSPOTS ΣΕ Ο.Τ.Α

H Globitel έχει αναπτύξει πάνω από 200 ασύρματα σημεία ευρυζωνικής πρόσβασης δήμιου ενδιαφέροντος (Public Hotspots) σε πάνω από 40 Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

H προώθηση ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών μέσο νησίδων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (WiFi HotSpots/HotZones) σε δημοσιές γεωγραφικές περιοχές μπορεί να υλοποιηθεί με την ανάπτυξη δικτυού  ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελούμενο από πολυσημειακές (Point to Multipoint) ζεύξεις όπως και ζεύξεις σημείο προς σημείο (Point to Point), επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη κάλυψη ευρύτερων περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται είτε από υψηλή επισκεψιμότητα (εμπορικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες κλπ) ή από έλλειψη βασικών ευρυζωνικών υποδομών (ADSL).

 

Το ασύρματο δίκτυο θα παρέχει δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο πολιτών και επισκεπτών της περιοχής όπως και εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Επιπλέον θα μπορεί να  υποστηρίζει την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών όπως VoIP και VoD.

 

Ωφελη αναπτυξη Public Hotspot σε O.T.A

 • Η μείωση του Ψηφιακού Χάσματος
 • Η προώθηση της Ευρυζωνικότητας ως έννοιας αλλά και καθημερινής πρακτικής
 • H βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα (βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κ.λπ.), με τη δημιουργία wi-fi hot spots στο Δήμο
 • H μείωση των αποθαρρυντικών παραμέτρων για επενδύσεις στο Δήμο.
 • H ώθηση του ανταγωνισμού με επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα χονδρικής διάθεσης υποδομών, και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
 • H άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς τη φυσική του παρουσία στις διάφορες υπηρεσίες, μέσω internet και τηλεφώνου.
 • Η παροχή στους πολίτες ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο.
 • Η δημιουργία διαδικτυακής πύλης
 • Η παροχή δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των συνδεδεμένων χρηστών (πολιτών, επαγγελματιών, υπηρεσιών ) στο δίκτυο.
 • Η δυνατότητα Video conference μεταξύ επιλεγμένων χρηστών.
 • Η άμεση πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Υγείας, βιβλιοθήκες, μουσεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.
 • Η επιτήρηση ιδιωτικών ή κρατικών χώρων μέσω του ασύρματου δικτύου.

 

Παράλληλα με τους παραπάνω στόχους δημιουργούνται ωφέλειες στις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών:

 • Στις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς του Δήμου (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής με τους πολίτες, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λπ.).
 • Στους πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο, δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών, κ.λπ.).
 • Στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε αυτούς που διαμένουν σε περιοχές τηλεπικοινωνιακά μειονεκτούσες (δυνατότητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους από το σπίτι, παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικών συνδέσεων κ.λ.π.).
 • Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου (δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης, δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, κ.λπ.)
 • Στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στο έργο (π.χ. απόκτηση ευρυζωνικών υποδομών, δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, προσέλκυση πελατών, κ.λπ.).

 

 

Λειτουργία Public Hot Spot

 

 

δείγμα έργου Public hot spot σε Εκκλησία Τοποθέτηση Υλοποίηση Public Hotspot σε Εκκλησία Το σύστημα Public Hot Spot Φωτοβολταϊκά Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε ορεινή περιοχή Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών Τοποθέτηση καμερών σε parking Κάμερες οδικής κυκλοφορίας κάμερες ασφαλείας Επί του έργου
     
© Copyright Globitel S.A.