Πυρανίχνευση & Δασοπροστασία | Globitel 
 
Πυρανίχνευση και Δασοπροστασία

Πυρανίχνευση & Δασοπροστασία

Αναγκαιότητα συστήματος:

Η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο σύνολό τους αποτελούν σε ολόκληρο τον κόσμο ένα σημαντικό πρόβλημα και η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα έχει στρέψει την προσοχή της προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Στη χώρα ΅ας το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών εμφανίζεται ακόμη μεγαλύτερο αφού οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται (μείωση απόληψης καύσιμης βιομάζας για οικιακή χρήση, αύξηση των χρηστών των δασών) έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών και συγχρόνως αύξηση των καιγόμενων ετησίως εκτάσεων. Οι καταγραφές δείχνουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει πολύ λιγότερες σε αριθμό πυρκαγιές και πολύ μικρότερες σε πραγματικούς αριθμούς καμένες εκτάσεις ετησίως, δυστυχώς είναι στη χειρότερη μοίρα από όλες τις Μεσογειακές χώρες στη σχέση αριθμού πυρκαγιών προς καμένων εκτάσεων (Πίνακας 1).

 

 

Πίνακας 1: Ο αριθμός πυρκαγιών, το μέγεθος της καμένης έκτασης και η αναλογία καμένης έκτασης ανά πυρκαγιά σε χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης.

 

Ολοκληρωμένη λύση Πυρανίχνευσης και Δασοπροστασίας Globitel

H Globitel έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δασοπυρόσβεσης και πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει:

 • Το υποσύστημα ανιχνευτών με χρήση Θέρμο-οπτική κάμερα PTZ
 • Το υποσύστημα μετάδοσης δεδομένων
 • Το υποσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών
 • Το υποσύστημα ανιχνευτών καταγράφει δεδομένα από το περιβάλλον του δάσους (εικόνα, θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, θερμότητα κλπ).
 • Το υποσύστημα μετάδοσης δεδομένων μεταφέρει τα δεδομένα από/προς το υποσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών.
 • Το υποσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα απεικονίζει σε κατανοητή μορφή για τον άνθρωπο.

 

Το προτεινόμενο σύστημα θα δημιουργήσει τον πυρήνα, για την ολοκληρωμένη διαχείριση κρίσεων όπως

 • πρόληψη
 • έγκαιρη προειδοποίηση,
 • αντιμετώπιση και έλεγχο δασικών πυρκαγιών,
 • συντονισμένη δράση παρακολούθησης,
 • εκκένωση περιοχών,
 • συντονισμός των επιχειρησιακών δυνάμεων,
 • ενημέρωση και προστασία των πολιτών από την πύλη περιβάλλοντος του δήμου

 

Σύστημα Πυρανίχνευσης & Πυροπροστασίας

     
© Copyright Globitel S.A.