Αυτόνομοι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων | Globitel 
 
Αυτόνομοι Σταθμοί Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Αυτόνομοι Σταθμοί Ιατρικών Μετρήσεων - Health Kiosks

Η φροντίδα και παρακολούθηση ατόμων με προβλήματα υγείας αποτελούν σε ολόκληρο τον κόσμο ένα σημαντικό πρόβλημα. Μέχρι τώρα το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν με παραδοσιακές μεθόδους όπως επισκέψεις ιατρικών κλιμακίων και κοινωνικών λειτουργών σε άτομα που χρήζουν βοήθεια.

Στην Ελλάδα τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν φορείς όπως «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας».

Οι φορείς αυτοί όμως δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων λόγο:

 • Πλήθους των ατόμων που χρήζουν παρακολούθησης
 • Γεωγραφικής διασποράς των ατόμων
 • Ελλιπούς στελέχωσης
 • Τεχνολογικής υστέρησης
 • Προβληματική επικοινωνία μεταξύ των φορέων όσο και των μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αν λάβουμε υπόψη τις παραπάνω αδυναμίες, μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων μπορεί να εξυπηρετηθεί (όχι καθημερινά) παρόλο τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ατόμων που απαρτίζουν τους παραπάνω φορείς.

Επομένως για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των φορέων φροντίδας θα πρέπει να εφαρμόσουμε τεχνολογίες Τήλε-φροντίδας (Τelecare).

Έτσι  Η GLOBITEL σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή Τήλε-ιατρικής με χρήση αυτόνομου σταθμού ιατρικών μετρήσεων (Health kiosk).

Κάθε αυτόνομος σταθμός (Health Kiosk) διαθέτει διάφορους ιατρικούς μετρητές όπως

 • Καρδιογράφο
 • Μετρητής πίεσης
 • Μετρητής  οξυγόνωσης
 • Μετρητής σφυγμών
 • Μετρητής θερμοκρασίας
 • Μετρητής  γλυκόζης
 • Μετρητής βάρους

Όλοι οι μετρητές θα είναι συνδεδεμένει με ένα σταθμό εργασίας όπου φιλοξενείται η ιατρική εφαρμογή παρακολούθησης των παραμέτρων υγείας.

Ο σταθμός εργασίας  διαθέτει οθόνη αφής που με απλές οδηγίες θα μπορεί ο δημότης να κάνει διάφορες ιατρικές μετρήσεις τις οποίες είτε μπορεί στην συνεχεία να τις εκτυπώνει είτε να τις αποθηκεύει δημιουργώντας ένα προσωπικό ιατρικό φάκελο. Προϋπόθεση βέβαια είναι η τήρηση του απορρήτου ιατρικού φακέλου που μπορεί να επιτευχθεί με την διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας ειδικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ανά εξεταζόμενο. Επίσης θα μπορεί να διαθέτει λειτουργία που απλά ο εξεταζόμενος εκτυπώνει τα αποτέλεσμα των ιατρικών μετρήσεων χωρίς την αποθήκευση τους.

Η λύση συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που αφορούν στην υγεία ειδικών ομάδων του πληθυσμού αυξάνοντας παράλληλα το αίσθημα ασφαλείας και στη μείωση του αισθήματος αποκλεισμού και εγκατάλειψης τον ομάδων αυτών.

 

Λειτουργία Αυτόνομων Σταθμών Ηλεκτρικών Μετρήσεων

     
© Copyright Globitel S.A.